Šime Starčević od riči do ričoslovja

Diana Stolac; Vesna Grahovac-Pražić
Šime Starčević od riči do ričoslovja
Gospić, DAG, 2015.
Ova je monografija posvećena životu i djelu Šime Starčevića, svećenika i jezikoslovca koji je svoj život posvetio Lici.
120,00 kn