Održivi razvoj Središnje Like

Anita Bušljeta Tonković
Održivi razvoj Središnje Like
Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar/DAG, 2015.
Knjiga nam donosi prikaz istraživanja brojnih razvojnih mogućnosti Središnje Like  koje je potrebno pomno razmotriti i prilagoditi lokalnom, ličkom kontekstu.
160,00 kn