MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like

Državni arhiv u Gospiću-Sveučilište u Zadru
MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like. Jezik, običaji, krajolik i arhivsko gradivo
Gospić: DAG, 2018.
MemorabiLika je časopis koji donosi radove o ličkoj povijesti, arhitekturi, arheološkim istraživanjima, etnološkoj baštini, baštinskim ustanovama i vrelima za istraživanje ličke povijesti.
100,00 kn

http://www.arhiv-gospic.hr/wp-content/uploads/2019/10/MemorabiLika-3_D.pdf