LIČKA SLOGA (1934-1941.)

LIČKA SLOGA, (1934-1941.), glasilo Ličana u Zagrebu, novine za gospodarstvo i prosvjetu

donosile su teme iz svakodnevnog života te poticale zadrugarstvo i narodno prosvjetiteljstvo. Pretisak u dva sveska.

DAG: Gospić; NSK: Zagreb, 2016.

1000,00 kn