Hrvatske čitaonice na području Gospića

Ivica Mataija: Hrvatske čitaonice na području Gospića.

Gospić: DAG, 2002.

Knjiga prikazuje kulturni i prosvjetni razvitak grada Gospića i njegove okolice preko brojnih pojedinaca i ustanova još od 1874. godine. Takve ustanove bile su i čitaonice koje su ostale sinonim borbe za hrvatsku nacionalnu misao.

50,00 kn