Gradsko groblje sv. Marije Magdalene u Gospiću – spomenička baština

Došen, Antonia: Gradsko groblje sv. Marije Magdalene u Gospiću – spomenička baština
 Gospić: DAG, 2020.

“Ova knjiga je plod povijesnoumjetničkog istraživanja i u njoj se koristilo znanstvenim postupcima i metodama karakterističnim za tu struku, ekstrakt je višegodišnjeg truda i rezultat proučavanja gospićke arhitektonske i skulpturalne baštine unutar kojega je svoje mjesto pronašlo i Gradsko grpblje sv. Marije Magdalene.” (dr.sc. Antonia Došen)
120,00 kn