Izdavaštvo

Jedna od važnijih djelatnosti Arhiva usmjerenih prikupljanju i objavljivanju izvora i djela važnih za povijest Like jest i izdavačka djelatnost.

S obzirom da je knjiga najljepši poklon, vjerujemo da ćete Vaše prijatelje i poslovne partnere obradovati ovim knjigama.

Knjige možete naručiti:

  • putem e-maila ovdje,
  • poštom ako ispunite narudžbenicu ili
  • osobno kupiti u knjižnici Državnog arhiva u Gospiću.

U okviru edicije Prilozi za povijest Like, Državni arhiv u Gospiću objavio je sljedeće knjige:

LIČANIN (1886.-1897.)

LIČANIN (1886.-1897.)

LIČANIN, (1886.-1897.), Časopis za pučku prosvjetu, gospodarstvo i zabavu najstarije gospićke novine usmjerene informiranju, poučavanju i proširivanju vidika ličkih čitatelja.

DAG: Gospić; NSK: Zagreb, 2015.

850,00 kn

HRVAT (1895.-1911.)

HRVAT (1895.-1911.)

HRVAT, (1895.-1911.), Glasilo kluba stranke prava, list za pouku, gospodarstvo i politiku koje je nastojao u Lici razvijati hrvatsku samosvijest i nacionalni identitet utemeljen na domoljublju, vjeri, kulturnoj baštini i narodnoj prosvjećenosti. Pretisak...

STARČEVIĆANAC (1907.-1908.)

STARČEVIĆANAC (1907.-1908.)

STARČEVIĆANAC, (1907.-1908.) , novine Starčevićeva kluba u Gospiću koje su uz istaknuti pravaški karakter donosile i teme ostalih segmenata društvenog života u Gospiću i Lici. Izlazile su jednom tjedno u 1907. godini, a...

LIČKE NOVINE (1920.-1921)

LIČKE NOVINE (1920.-1921)

LIČKE NOVINE, (1920.-1921), List za politiku, prosvjetu i gospodarstvo koji je na polazištima Hrvatske zajednice zastupao ideju okupljanja svih hrvatskih političkih stranaka. Uz političke teme, bavio se i gospodarskim, prosvjetnim, kulturnim i drugima...

LIČKI HRVAT (1922.-1924.; 1937.-1938.)

LIČKI HRVAT (1922.-1924.; 1937.-1938.)

LIČKI HRVAT, (1922.-1924.; 1937.-1938.), glasilo Hrvatske republikanske seljačke stranke koje je, uz političke i gospodarske, pisalo i o prosvjetnim temama, promicanju i organiziranju kulturnih društava. Posljednji broj je izašao u prosincu 1924. godine,...

LIČKI GLAS (1925.-1926.; 1935.)

LIČKI GLAS (1925.-1926.; 1935.)

LIČKI GLAS, (1925.-1926.; 1935.), Neovisni hrvatski list za politiku, prosvjetu i gospodarstvo/ Nedjeljni list za prosvjetu, privredu i politiku, objavljivan u dva razdoblja, a koncepcija mu je većinom bila određena nacionalnim političkim temama.

DAG:...

LIČKA SLOGA (1934-1941.)

LIČKA SLOGA (1934-1941.)

LIČKA SLOGA, (1934-1941.), glasilo Ličana u Zagrebu, novine za gospodarstvo i prosvjetu

donosile su teme iz svakodnevnog života te poticale zadrugarstvo i narodno prosvjetiteljstvo. Pretisak u dva sveska.

DAG: Gospić; NSK: Zagreb, 2016.

1000,00 kn

LIČKI VJESNIK (1944.-1945.)

LIČKI VJESNIK (1944.-1945.)

LIČKI VJESNIK, (1944.-1945.) (latinica/ćirilica),  Glasilo NOO za Liku/Glasilo jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte Like, izlazilo za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a koncept mu je bio informativni uz političku propagandu.

DAG: Gospić, 2018.

400,00 kn

 

NARODNO JEDINSTVO (1920.-1925.)

NARODNO JEDINSTVO (1920.-1925.)

NARODNO JEDINSTVO, (1920.-1925.), (latinica/ćirilica),  list Demokratske stranke u Lici. Osim političkih, Jedinstvo je u stalnoj, ali vrlo kratkoj rubrici Domaće vijesti/vesti donosilo informacije i o ostalim segmentima tadašnjeg ličkog društvenog života. Pretisak u...

SRBIN (1898.-1910.)

SRBIN (1898.-1910.)

SRBIN, (1898.-1910.) (ćirilica), list Srpske samostalne stranke baziran na promicanju političkih, kulturnih i prosvjetnih interesa Srba u Hrvatskoj.

DAG: Gospić, 2019.

2400,00 kn

 

Ličke priče ispod Velebita

Ličke priče ispod Velebita

Mudrovčić, Mile:
Ličke priče ispod Velebita
Pjesme
Priredio: Ante Bežen
Gospić: DAG, 2020.
Zbirka pripovjedaka i pjesama koje nam autor daruje kao izvorni doprinos u očuvanju ličke jezične baštine, a prikazuje i svjedočanstva...

Agresija JNA i srpskih postrojbi (Lika, 1991.-1992.)

Agresija JNA i srpskih postrojbi (Lika, 1991.-1992.)

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata; Državni arhiv u Gospiću:
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti. AGRESIJA JNA i SRPSKIH POSTROJBI (LIKA, 1991.-1992.)
Gospić: DAG; HMDCDR: Zagreb 2019.
U knjizi su predstavljeni dokumenti...

Vinogradi u Kosinju

Vinogradi u Kosinju

Mance, Ivan; Mirošević Nikola; Šestan Ivan:
Vinogradi u Kosinju
Gospić: DAG, 2019.
Knjiga je posvećena Kosinjskoj dolini i njezinom vinorodnom prostoru u kojem o tragovima uzgoja vinove loze svjedoče brojni povijesni i suvremeni...

MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like

MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like

Državni arhiv u Gospiću-Sveučilište u Zadru
MemorabiLika- časopis za povijest, kulturu i geografiju Like. Jezik, običaji, krajolik i arhivsko gradivo
Gospić: DAG, 2018.
MemorabiLika je časopis koji donosi radove o ličkoj povijesti, arhitekturi,...

Lika '68.

Lika '68.

Mataija, Ivica
Lika ’68.
Gospić: DAG, 2018.

Prikaz svakodnevice ličkoga života 1968. godine.
70,00 kn

Grb knezova Kurjakovića Krbavskih

Grb knezova Kurjakovića Krbavskih

Sulejmanagić, Amer:
Grb knezova Kurjakovića Krbavskih
Gospić: DAG, 2018.

Tijekom 14., 15. i 16. stoljeća nastala je značajna heraldička baština roda Kurjakovića, knezova Krbavskih. Autor knjige istražio je i obradio do sada nepoznate...

Leksikon Ličana

Leksikon Ličana

Državni arhiv u Gospiću
Leksikon Ličana
Gospić: DAG, 2017.

Leksikon donosi biobibliografske natuknice o osobama koje su svojim djelom obilježile ličku povijest.
150,00 kn (tvrdi uvez)
100,00 kn (meki uvez)

 

Leksikon Ličana možete preuzeti...

Šime Starčević od riči do ričoslovja

Šime Starčević od riči do ričoslovja

Diana Stolac; Vesna Grahovac-Pražić
Šime Starčević od riči do ričoslovja
Gospić, DAG, 2015.
Ova je monografija posvećena životu i djelu Šime Starčevića, svećenika i jezikoslovca koji je svoj život posvetio Lici.
120,00 kn

Održivi razvoj Središnje Like

Održivi razvoj Središnje Like

Anita Bušljeta Tonković
Održivi razvoj Središnje Like
Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar/DAG, 2015.
Knjiga nam donosi prikaz istraživanja brojnih razvojnih mogućnosti Središnje Like  koje je potrebno pomno razmotriti i prilagoditi lokalnom, ličkom...

Seobe i naselja u Lici

Seobe i naselja u Lici

Stjepan Pavičić: Seobe i naselja u Lici
Gospić: DAG, 2010.

Stjepan Pavičić bio je prvi istraživač koji je sustavno proučavao selidbe, naselja i govore u Lici. Rijetko je koji dio Hrvatske iskusio migracije stanovništva...

Lovačko društvo Lika Gospić 1926. - 2016.

Lovačko društvo Lika Gospić 1926. - 2016.

Državni arhiv u Gospiću
Lovačko društvo Lika Gospić 1926. – 2016.
Gospić: DAG, 2016.
Lovačko društvo Lika Gospić osnovano je 1926. godine. Usprkos brojnim izazovima i teškoćama, društvo se uspjelo održati, razviti i...

Vojnokrajiške pripovijetke

Vojnokrajiške pripovijetke

Jure Karakaš
Vojnokrajiške pripovijetke
Gospić, DAG,2015.

Oživljavanje vojnokrajiške ličke prošlosti iz 18. stoljeća autor nam donosi kroz dvije pripovijetke Kubure i Šibe i jednu anegdotu Makičini volovi.

30,00 kn

Lika i njezina Crkva u prošlosti i sadašnjosti

Lika i njezina Crkva u prošlosti i sadašnjosti

Mile Bogović
Lika i njezina Crkva u prošlosti i sadašnjosti
Gospić, DAG, 2014.
Knjiga predstavlja tijek povijesnih zbivanja od početka crkvenog ustroja do suvremenog doba. Prikazuje brojne podatke o župama, sakralnim objektima i...

Gimnazija Gospić 1860.-2010.

Gimnazija Gospić 1860.-2010.

Ana Lemić
Gimnazija Gospić 1860 – 2010.
Gospić: DAG, 2012. 
Knjiga, kroz izvorno arhivsko gradivo, priča o povijesti gospićke gimnazije od 1860. do 2010. godine.  Kroz objavljene godišnje izvještaje o radu škole, podatke...

Tragom ličke zavičajnosti

Tragom ličke zavičajnosti

Vesna Grahovac-Pražić
Sanja Vrcić-Mataija

Tragom ličke zavičajnosti

Gospić: DAG, 2012.

Knjiga prikazuje odnos čovjeka prema zavičaju, zavičajnim vrijednostima  te potrebi očuvanja zavičajnog identiteta Like.

100,00 kn

Školstvo u Perušiću 1773. – 2010.

Školstvo u Perušiću 1773. – 2010.

Murgić P.;Jurčić, A.:

Školstvo u Perušiću, 1773. – 2010.

Knjiga koja je posvećena brojnim generacijama učitelja, nastavnika, profesora i osoblju škola koji su u proteklih 237 godina nesebičnim radom opismenili, obrazovali i odgojili veliki...

Smiljan i okolica

Smiljan i okolica

Ana Tomljenović: Smiljan i okolica

 Gospić: DAG, 2011.

Smiljan i okolica, monografija je kroz koju se upoznaju korijeni, tradicijska kultura, život i običaji 19. i 20. stoljeća Smiljana, malog ličkog mjesta nedaleko od Gospića.

120,00 kn

Ličke pastirske igre

Ličke pastirske igre

Ante Pađen: Ličke pastirske igre
Gospić: DAG, 2011.
Jedna od važnijih sastavnica društvenog života u Lici koja je kroz stoljeća gradila svjetonazor i identitet Ličana, bile su i narodne igre koje su zbog...

Hrvatske čitaonice na području Gospića

Hrvatske čitaonice na području Gospića

Ivica Mataija
Hrvatske čitaonice na području Gospića
Gospić: DAG, 2002.
Knjiga prikazuje kulturni i prosvjetni razvitak grada Gospića i njegove okolice preko brojnih pojedinaca i ustanova još od 1874. godine. Takve ustanove bile...

Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943

Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943

Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943. / priredio Milan Pojić.
Gospić: DAG, 2002.
Dnevnik Josipa Hübla je rijedak i zanimljiv dokument u kojem autor opisuje svoj ratni put od 22. veljače do 16....

Povesti biskupiah senjske i modruške ili krbavske

Povesti biskupiah senjske i modruške ili krbavske

Manoilo Sladović
Povesti biskupiah senjske i modruške ili krbavske/trudom Manoila Sladovića/faks. pretisak izd. iz 1856.
Gospić:DAG, 2003. 
Knjiga je pretisak knjige: “Povesti biskupijah senjske i modruške ili krbavske” trudom Manoila Sladovića objavljene u...

Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću

Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću

Josip Burić: Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću.
Gospić: DAG; Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2003. 
Autor knjige, Josip Burić piše o crkvenom stanju prikazujući i društvenu stvarnost tadašnje Like, Primorja i Gorskog kotara....

Ličko-senjska županija nekad i sad

Ličko-senjska županija nekad i sad

Ivica Mataija: Ličko-senjska županija nekad i sad.

Gospić: DAG, 2003.

Knjiga govori o prošlosti i kulturnoj baštini područja današnje Ličko- senjske županije, o prirodnim ljepotama i ljudima koji čuvajući tradiciju čuvaju...

Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije

Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije

Zorislav Horvat: Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko – modruške biskupije.

Zagreb: HIP; Gospić: DAG, 2004. 

Autor knjige, dr. Z. Horvat više od trideset godina bavio se terenskim istraživanjima graditeljske spomeničke baštine i ovom nas knjigom upoznaje...

Gospićki maturanti: 1960.- 1990.

Gospićki maturanti: 1960.- 1990.

Državni arhiv u Gospiću
Gospićki maturanti: 1960.- 1990.
Gospić: DAG, 2005.
Knjiga donosi bližu povijest gospićkog školstva prikazujući popise i fotografije maturanata Gimnazije „Nikola Tesla“ i Centra za odgoj i usmeno obrazovanje „Nikola...

Gospićki maturanti: 1960. - 1993.

Gospićki maturanti: 1960. - 1993.

Državni arhiv u Gospiću
Gospićki maturanti: 1960. – 1993.
Gospić: DAG, 2006.
Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige donosi popise i fotografije maturanata Učiteljske škole „Branko Ognjenović“, Gimnazije pedagoškog smjera „Branko Ognjenović“, Gimnazije...

Vrpile

Vrpile

Jure Karakaš: Vrpile

Gospić: DAG, 2010.

Povijesni roman koji govori o bitci kod Vrpila gdje su Osmanlije doživjele teški poraz. Utemeljen na povijesnim činjenicama kroz pripovjedni način autor čitatelju dočarava i približava ličku povijest.

50,00 kn