Aktivnosti i projekti

 

 

 

 

Raspored događanja pogledajte ovdje:
Kliofest 2019. Programska knjižica

 

 

Dana, 10. svibnja 2019. godine potpisana je Deklaracija o zajedničkoj suradnji
Državnog arhiva u Zagrebu i Državnog arhiva u Gospiću.

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA, PORAĆA I DOMOVINSKOG RATA 

U prošlosti su u više navrata vršena istraživanja žrtava Drugog svjetskog rata, s ciljem da se evidentiraju i popišu žrtve i utvrde pouzdani podatci o njihovu broju. Međutim, ti su podatci bili nedovoljno pouzdani i nepotpuni, te postoje neusklađene procjene. Slični se dogodilo i s procjenama žrtava poraća i Domovinskog rata. Stoga je Vlada Republike hrvatske 9. ožujka 2001. godine donijela odluku o pokretanju znanstvenog istraživanja o Domovinskom ratu.

U okviru ovog projekta evidentirat će se i istražiti izvori o žrtvama Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata, ispraviti i upotpuniti ranije izrađene evidencije i baze podataka te izraditi baza podataka o žrtvama Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata, s podatcima o žrtvama, mjestu, vremenu i načinu stradavanja i izvoru podataka. Ovaj je projekt dio dugoročnog istraživanja čiji je cilj pouzdana i iscrpna evidencija žrtava rata. Osim provjere i ispravljanja podataka iz postojećih evidencija, utvrdit će se i područja koja su slabo dokumentirana i mogući izvori njihovih podataka. Procjenjuje se da je ukupan broj žrtava koje će biti moguće evidentirati oko 400 000. S obzirom na dostupne evidencije i izvore, u okviru ovog projekta bit će moguće obraditi podatke za 80- 90% žrtava. Objedinjavanjem podataka iz različitih evidencija, njihovom provjerom na izvornom gradivu i korištenjem novih izvora, osigurat će se cjelovitost i pouzdanost podataka i time onemogućiti njihovo proizvoljno tumačenje.

Realizacijom ovog projekta stvorit će se uvjeti za daljnje znanstveno istraživanje, provjeru dosadašnjih hipoteza koje su se iznosile u okviru znanstvene zajednice, te za svestranu ocjenu uzroka, pojavnih oblika, društvenih, demografskih i političkih posljedica ratnih stradanja. Državni arhiv u Gospiću aktivno je uključen u ovaj nacionalni projekt prikupljanjem i obradom podataka o žrtvama II. svjetskog i Domovinskog rata s područja svoje nadležnosti. Posebna je pozornost posvećena recenziji dosadašnjih podataka o žrtvama II. svjetskog rata poglavito zbog činjenice da su te žrtve istraživane i popisivane parcijalno i često znanstveno neutemeljeno i žrtvama poraća koje su iz političkih i ideoloških razloga do sada uglavnom prešućivane.