Događanja

Tečajevi

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Sukladno čl. 7. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004), obavještavamo sve potencijalne kandidate da će se u 2015. održati sljedeći ispitni rokovi:

 9. lipnja 2015. godine u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, u 10:00 sati.

Temeljem čl. 10. istoga Pravilnika, kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita za koju su potrebne:

•   pisana prijava kandidata putem obrasca PRIJAVNICA
•   ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj...

Pročitaj više..

Natječaj

REPUBILKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU
Kaniška 17, 53000 Gospić
Tel: 053/560-440, fax: 053/560-441

Klasa: 112-02/17-01/03
Ur.broj: 2125/13-17-01-40
Gospić, 16. listopada  2017.       

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

                web stranica Državnog arhiva u Gospiću

 

Za radno mjesto domar, portir i vozač u Državnom arhivu u Gospaiću nakon provedenog testiranja odabran je kandidat:

 

  • Milan Dasović, Lički Osik 8/2, 53 201 Gospić; SSS, IV. stupnja nastavnog programa/zanimanja- Elektrotehničar

 

S poštovanjem,

 Ravnatelj:
 Ivica Mataija, prof.

 

Rang-lista

kandidata prema ukupnom broju bodova

ostvarenih na testiranju i intervjuu

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija je utvrdila slijedeću rang-listu.

U pismenom dijelu ostvareni su sljedeći...

Pročitaj više..

Izložbe

DSCN0707Plakat Domovinski rat iz albuma vlč. Alojzija Kukeca

DSCN0719

DSCN0704

Na obljetnicu rođenja dr. Ante Starčevića i Dan Ličko – senjske županije, 23. svibnja 2016. godine,

otvorena je izložba pripremljena suradnjom državnih arhiva...

Pročitaj više..

Aktivnosti i projekti

ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA, PORAĆA I DOMOVINSKOG RATA 

U prošlosti su u više navrata vršena istraživanja žrtava Drugog svjetskog rata, s ciljem da se evidentiraju i popišu žrtve i utvrde pouzdani podatci o njihovu broju. Međutim, ti su podatci bili nedovoljno pouzdani i nepotpuni, te postoje neusklađene procjene. Slični se dogodilo i s procjenama žrtava poraća i Domovinskog rata. Stoga je Vlada Republike hrvatske 9. ožujka 2001. godine donijela odluku o pokretanju znanstvenog istraživanja o Domovinskom ratu.

U okviru ovog projekta evidentirat će se i istražiti izvori o žrtvama Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata, ispraviti i upotpuniti ranije...

Pročitaj više..