Ustrojstvo

Državni arhiv u Gospiću svoje djelatnosti organizira kroz četiri odjela:

 

Opći odjel

Obuhvaća ured ravnatelja, računovodstvene, administrativne i druge poslove organizacije rada Arhiva.

Ravnatelj: Ivica Mataija, prof.
drzavni-arhiv@gs.t-com.hr
053/560-444

Voditelj računovodstva: Danijela Krmpotić
racunovodstvo@arhiv-gospic.hr
053/560-449

 

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Proučava, sređuje i arhivistički obrađuje fondove i zbirke Državnog arhiva u Gospiću, izrađuje obavijesna pomagala te daje informacije o gradivu.

 

Rad s korisnicima: Marija Fajdić
zahtjevi@arhiv-gospic.hr
053/560-447

Lara Prpić
obrada@arhiv-gospic.hr
053/560-445

Ankica Šop
sredjivanje3@arhiv-gospic.hr
053/560-443

 

Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Skrbi o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva kod imatelja, obavlja nadzor nad pismohranama na području nadležnosti Arhiva te brine o preuzimanju gradiva u Arhiv.

Nada Klobučar
vanjska-voditelj@arhiv-gospic.hr
053/560-446

Josipa Braim
vanjska@arhiv-gospic.hr
053/560-448

 

Odjel za dokumentacijsko – informacijske poslove

Skrbi o radu knjižnice i čitaonice Arhiva, radi na informiranju i kulturno– prosvjetnoj djelatnosti te obavlja dežurstva u čitaonici.

Katarina Mataija
knjiznica@arhiv-gospic.hr
053/560-442

Mario Maras
indokgospic@gmail.com
053/658-150