Dostava popisa gradiva

Dostava popisa gradiva

 

 • Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.
 • Popis mora sadržavati naziv imatelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.
 • O svim promjenama imatelj je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.
 • Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podatci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina i arhivskih jedinica).
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) propisuje način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže.
 • Imatelji su obvezni podatke dostaviti u elektroničkom obliku na jedan od dva moguća načina:
  • Elektronički obrasci

  xml datoteke sa strukturiranim podacima popisa (sheme su javno dostupne na mrežnim stranicama ARHiNET-a) – imatelji i dalje moraju voditi evidencije propisane čl. 5. i 6. Pravilnika (NN 63/04)
  Više informacija

  • Izravan upis u bazu nadležnog arhiva

  izravan upis u bazu podataka nadležnog arhiva u nacionalnom arhivskom informacijskom sustavu ARHiNET (potrebna registracija preko nadležnog arhiva) – imatelji nisu dužni voditi evidencije iz čl. 5. i 6. Pravilnika (NN 63/04) s obzirom da baza podataka ima funkciju evidencije njihovog gradiva
  Više informacija

   

   

   

   

   

   

   

  Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

   

   

  Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.).

  Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću, dostupna je u nastavku.

   

  Evidencija će se dopunjavati prema dinamici zaprimanja popisa od imatelja iz čl.21.a st.1 Zakona

   

   

   

   

  Redni
  broj
  Imatelj
  Gradivo stvaratelja
  iz čl.21a Zakona
  NN 46/2017
  Vrijeme
  nastanka
  gradiva
  Datum
  zaprimanja
  popisa
  Poveznice
  za popis gradiva
  1.
   Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću
  Općinsko javno tužilaštvo Titova Korenica
  Općinsko javno tužilaštvo Senj
  Javno pravobranilaštvo za općinu Donji Lapac, Gospić i Gračac
  Zajedničko javno pravobranilaštvo općina Otočac i Titova Korenica
   1965.-1999.  24.11.2017.  Općinski državno odvjetništvo u Gospiću

  Javno tužilaštvo Gospić- kazneni
  Općinsko javno tužilaštvo Senj
  Popis Upisnika i Imenika Zajedničkog javnog pravobranilaštva općina Otočac i Titova Korenica
  Popis Upisnika Javnog pravobranilaštva Skupštine općine Gospić
  Upisnici državno-odvjetničke uprave Gospić
  Upisnik i imenik Općinskog javnog tužilaštva Titova Korenica  

  2.  Županijski sud u Karlovcu- Stalna služba u Gospiću Okružni sud u Gospiću  1975.-2010.  20.11.2017.  
  3.  MUP PU Ličko-senjska  Ministarstvo unutarnjih poslova  1948.- 1990.  21.11.2017.  
  4.  Općinski sud u Gospiću  Općinski sud Gospić
  Općinski sud Otočac
  Općinski sud Gračac
  Općinski sud Titova Korenica
   1882.-1995.  02.01.2018.
  27.02.2018
   Općinski sud u Gospiću