Akti Državnog arhiva u Gospiću

Statuti i pravilnici

Statut Državnog arhiva u Gospiću
Cjenik usluga DAGS
Cjenik izdanja knjiga
Pravilnik o radu čitaonice
Katalog informacija DAGS
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DAG-a
Odluka o izmjena i dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti DAGS-a

Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa
Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).
http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

Odluke

Odluka o proceduri naplate prihoda
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o ovlaštenju zaposleniku koji zamjenuje ravnatelja u slučaju odsutnosti

Planovi i izvješća

Izvješće o radu za 2015. godinu
Izvješće o radu za 2016. godinu
Izvješće o radu za 2017. godinu
Izvješće o radu za 2018.godinu

Program rada za 2016 godinu
Program rada za 2017 godinu
Program rada za 2018. godinu
Program rada za 2019. godinu

Strateški plan 2012.-2015.
Strateški plan 2016.-2018.

Javna nabava

Plan nabave za 2014.godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena Plana nabave 2017.
Plan nabave 2018.
Izmjena plana nabave za 2018

Temeljem čl. 7.st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N.107/17), Registar ugovora Državnog arhiva u Gospiću objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.
REGISTAR UGOVORA ZA 2018

Financijska izvješća

Financ.izvješt. kraj 2014 Prorac-1
Financ.izvješt.kraj 2015
Financ.izvještaji kraj 2016
Financijski izvještaji kraj 2017
Financijski izvještaji kraj 2018 
Bilješke uz financ.izvještaje 31.12.2018
Financijski plan 2019 kompletan
Obrazloženje financijskog plana 2019-2021
PROJEKCIJA PLANA UTROŠKA VIŠKA PRIHODA U 2019
Plan programskih aktivnosti ustanova MK 2019